Samoevalvacija

Vprašalniki za dijake in študente

Vprašalniki za učitelje

Samoevalvacija je priporočena metoda v okviru skupnega evropskega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Samoevalvacijo, ki se razvija v pomemben del delovanja v šolstvu, je najbolje načrtovati in organizirati kot učni proces. Je proces, namenjen izboljševanju kakovosti izobraževanja. Namen samoevalvacije je v tem, da pridobiva (“proizvaja”) informacije, kako se kot izvajalci odzivamo na povpraševanje, ki se nanaša na naše delovanje.

Namen samoevalvacije je izboljšati delovanje vsakogar, ne pa iskanje “grešnega kozla”.

In kaj zagotavlja samoevalvacija? Zagotavlja:

  • Sistematičen in celoste vpogled v vse dejavnosti šole,
  • prednostna področja izboljšav,
  • kontinuiteto ( evalvacija je sestavni del planiranja in delovanja),
  • učinkovitost,
  • diskretnost rezultatov,
  • prilagodljivost in primernost (aktivnosti šole prilagajamo potrebam lokalnega okolja).

V šoli je evalvacija možna na več področjih (učenje dijakov, poučevanje, strokovni razvoj, organizacija in upravljanje šole…). Lahko se osredotoči na aktivnost znotraj razreda ali na področje vodenja šol. Uporabna je za različne ciljne skupine.