Vizija in poslanstvo

Vizija ŠCV:

“Z vami ustvarjamo znanja po visokih standardih za življenje in delo.”

Poslanstvo ŠCV:

“Ponujamo kakovostne izobraževalne storitve in odgovorno izvajamo vzgojo in izobraževanje glede na izzive okolja.”

Vizija skupine za kakovost na ŠCV:

“Pripravljamo instrumente za celovito obvladovanje kakovosti izobraževalnih storitev na ŠCV.”

Poslanstvo skupine za kakovost na ŠCV:

“Za celovito obvladovanje kakovosti izobraževalnih storitev:

  • pripravljamo orodja,
  • spodbujamo vse sodelujoče,
  • vrednotimo rezultate in predlagamo ukrepe.”