srssersssdgimvssmicdsd

Komisija za kakovost na ŠCV

Na ŠC Velenje sistematično pristopamo k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti že od leta 1998, zato smo že v prejšnjih šolskih letih ustanovili krovno komisijo za kakovost na Šolskem centru Velenje.

Sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih nas je še dodatno vzpodbudilo k načrtnemu delu na področju kakovosti in nam tako omogočilo izpopolnjevanje kriterijev in metod zagotavljanja kakovosti. Pridobljene izkušnje ter sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam omogočajo in nas navajajo k temu, da kot vodilo pri svojem delu upoštevamo izjavo o kakovosti, ki smo jo sprejeli v lanskem šolskem letu.

Komisijo za kakovost imenuje svet zavoda na predlog direktorja. V šolskem letu 2019/2020 jo sestavlja 7 članov:

 • Peter Rozman (vodja komisije za kakovost Šolskega centra Velenje),
 • mag. Lijana Martinc (Šola za storitvene dejavnosti),
 • Ivan Blazinšek (vodja komisije za kakovost na Gimnaziji),
 • Sašo Gnilšek (vodja komisije za kakovost na Elektro in računalniški šoli),
 • Marija Polak Rožič (predstavnica staršev iz Šole za strojništvo, geotehniko in okolje),
 • Zala Kač (predstavnica dijakov iz Šole za strojništvo, geotehniko in okolje),
 • dr. Janez Rošer (predstavnik podjetij iz Premogovnika Velenje).

S komisijo za kakovost ŠC Velenje redno sodelujejo še:

 • Jadranka Uranjek (vodja komisije za kakovost na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje),
 • Tatjana Kikec (vodja komisije za kakovost na Šoli za storitvene dejavnosti),
 • Martina Omladič (vodja komisije za kakovost na Višji strokovni šoli),
 • Nevenka Rozman (izobraževanje odraslih),
 • Igor Doler (MIC),
 • Simon Zajc (IKT),
 • Maja Radšel (EPoS),
 • Miran Papež (MIC).

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660