Kakovost ŠC Velenje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Na ŠC Velenje sistematično pristopamo k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti že od leta 1998, zato smo že v prejšnjih šolskih letih ustanovili krovno komisijo za kakovost na Šolskem centru Velenje.

Sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih nas je še dodatno vzpodbudilo k načrtnemu delu na področju kakovosti in nam tako omogočilo izpopolnjevanje kriterijev in metod zagotavljanja kakovosti. Pridobljene izkušnje ter sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam omogočajo in nas navajajo k temu, da kot vodilo pri svojem delu upoštevamo izjavo o kakovosti.

Komisijo za kakovost imenuje svet zavoda na predlog direktorja. Sestavlja jo 7 članov:

 • Peter Rozman (vodja komisije za kakovost Šolskega centra Velenje),
 • mag. Lijana Martinc (Šola za storitvene dejavnosti),
 • Jelka Oder (vodja komisije za kakovost na Gimnaziji),
 • mag. Simon Muha (vodja komisije za kakovost na Elektro in računalniški šoli),
 • Andreja Kac (predstavnica staršev iz Šole za strojništvo, geotehniko in okolje),
 • Maks Mastnak (predstavnik dijakov iz Šole za strojništvo, geotehniko in okolje),
 • mag. Aleš Lamot (predstavnik podjetij iz Premogovnika Velenje).

S komisijo za kakovost ŠC Velenje redno sodelujejo še:

 • Jadranka Uranjek (vodja komisije za kakovost na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje),
 • Marta Pačnik (vodja komisije za kakovost na Šoli za storitvene dejavnosti),
 • Marko Gams (vodja komisije za kakovost na Višji strokovni šoli),
 • Nevenka Rozman (izobraževanje odraslih),
 • Igor Doler (MIC),
 • Simon Zajc (IKT),
 • Maja Radšel (EPoS),
 • Miran Papež (MIC).
sl_SISlovenian